dimarts, 9 d’abril del 2013


 ALGUNES FIGURES RETÒRIQUES I EL SEU SIGNIFICAT

Comparació:
Establiment d’una relació d’analogia o semblança (de forma, de funció, de mida, de color) entre l’objecte real de què es parla i un objecte imaginat per l’autor.

Hipèrbaton:
Consisteix en una alteració forçada de l’ordre gramatical dels mots per aconseguir el ritme adequat o la mètrica desitjada.

Hipèrbole:
Figura que es fonamenta en una exageració evident.

Interrogació retòrica:
Es formula una pregunta que no espera cap mena de resposta per part de ningú.

Metàfora:
Figura en la qual se substitueix l’objecte real per un d’imaginat per l’autor, amb el qual existeix una determinada analogia.

Paradoxa:
Expressió d’un enunciat cert, però que conté dos conceptes antagònics que generen un efecte contradictori, absurd o inversemblant.

El.lipsi:
Una o més paraules es sobreentenen en el text.

Antítesi:
Contraposició d´una frase, sintagma o paraulaq amb una altra de sentit oposat.

Personificació:
Atribució de característiques animals a un ésser inanimat o d´accions pròpies de les persones a un ésser no humà.

                                                                                           EVA NAVARRO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada