dimecres, 5 de desembre del 2012

Correcció de oclusives pàgina 24

9) Clasifica les paraules segons el sufix.

-EDAT: clar, tosc, sant, aspre, poc

-ETAT: escàs, ebri, segur, nimi

- ITAT: obés, perillós, brutal, caduc, nu, passiu

Correcció oclusives pàgina 25.

10) Escriu el primitiu de les paraules següents:

albergar: alberg              naufragar: naufrag                amargar: amarg
estupends: estupend       immunda: immund                grega: grec
acovardir: covard           esguardar: esguard               destorbar: destorb
estratègia: estrateg          antiguitat: antic                     grogor: groc
prodigar: prodig             dramatúrgia: dramaturg        pedagogia: pedagog
sordesa: sord                 franquesa: franc                   asfaltar: asfalt
tardar: tard                    rapidesa: ràpid                      perdre: perd

11) Completa amb la lletra t o d el espaits buids.

solitud, nits, voltes, voltes, llit, vegada, poder, estant, deixat, nostalgia, m'oculte, aquesta, mirades, condemnada, solament, nits, malalta, moments, nit, d'espant i feredat.


Álvaro Garcia i Eva Navarro

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada