dimecres, 5 de desembre de 2012

Correcció de oclusives pàgina 24.

8) Escriu un mot de la mateixa família léxica que acabe en -ud o en -ut/üt.

quiet: quietud                 sol: solitud              mans: mansetud
substituir: substitut          dent: dentitut          ampli: amplitud
fort: fortitud                   jove: juventud         prompte: prompitud
recte: rectitud                 hàbit: habitut           sol·lícit: sol·licitud
pulcre: pulcritud             galta: galtut             astúcia: astut
exacte: exactitud            rabia: rabiüt             beat: beatitud
geni: geniüt                    grafi: grafiüt             nervi: nerviüt


Álvago García i Eva Navarro

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada