dijous, 15 de març del 2012

ORTOGRAFIA- El gènere

¡ Canvia de gènere aquestes oracions.


·És possible que el seu amic siga dansaire.
És possible que la seua amiga siga dansaire.
·L'home homicida fou condemnat pel jutge.
La dona homicida fou condemnada per la jutgessa.
·Lluís és molt tenaç en l'ensinistrament del seu gos.
Lluïsa és molt tenaç en l'ensinistrament de la seua gossa.
·És una psiquiatra molt bona segons m'ha dit el meu germà.
És un psiquiatre molt bo segons que m'ha dit la meua germana.
·És tan ingenu i crèdul que sempre l'enganya el bròfec del cunyat.
És tan ingènua i crèdula que sempre l'enganya la bròfega de la cunyada.
·El ministre es va entrevistar amb el seu homòleg anglés.
La ministra es va entrevistar amb la seua homòlega anglesa.
·Saps què vol dir anàleg?
Saps què vol dir anàlega?.


2. Digues el femení de:
Positiu: Positiva                                                     Esclau: Esclava
Hebreu: Hebrea                                                    Salvatge: Salvatge
Nociu: Nociva                                                      Ateu: Atea
Fugitiu: Fugitiva                                                     Cubà: Cubana
Jueu: Jueva                                                            Fenici: Fenícia
Conseller: Consellera                                            Individu: Individua
Captiu: Captiva                                                    Hereu: Hereua
Enginyer: Enginyera                                              Sastre: Sastressa
Decisiu: Decisiva                                                  Vedell: Vedella
Arameu: Arameua                                                Deixeble: Deixebla
Afirmatiu: Afirmativa                                            Feroç: Feroç
Duc: Duquessa                                                    Fidel: Fidel
Nadiu: Nadiva                                                    Cec: Cega
Bidell: Bidella                                                      Biòleg: Bióloga
Forner: Fornera                                                  Emperador: Emperadriu

Grup: Mélani Martínez i Carlota Grau

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada