dimecres, 6 de juny de 2012

La substitució lingüística


Substitució lingüística és un terme de la sociolingüística que es refereix a un procés al final del qual una comunitat lingüística acaba passant a formar part d'una altra comunitat lingüística per l'abandonament de la seva llengua.

 El procés de substitució linguistica té una serie d´etapes:
-Proces de bilinguització: la llengua forastera comenca a ocupar els ámbits formals de la llengua propia.

-Procés de monolinguització en la llengua dominant: s´abandona la llengua propia. en aquesta fase es detecten varies situacions:

                  -Autoodi: els k san pasat a la llengua

                      reguenen el seu origen llinguistic

                 -Mitificació del bilinguisme: es generalitza la

                      falsa creenca.

                -Creació dels prejudicis linguistics: son

                      prejudicis socials sense base cientifica.

               -Bilinguisme unidireccional: la llengua

                     dominant ha esdevingut llengua necesaria.

-Finalment tenim l´abandonament total de la llengua dominada: es l´us exclusiu de la llengua nova.

Ester Mbomio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada