dijous, 3 de maig del 2012

Combinacions de pronoms.

Hi ha una regla d'or per a fer bé les combinacions pronominals: cada complement verbal ha de ser substituït per un sol pronom i cada pronom només pot substituir un complement.
Les combinacions s'han de fer en un determinat ordre:

Lloc
1r
2n
3r
4t
Reflexiu
SE
2a persona
TE-US
1a persona
ME-ENS
3a persona i CI
LI-ELS
CD o atributs
EL-LA-ELS-LES
Adverbials
EN-HI-HO

Exemples:
  • Se'l volia endur (reflexiu + CD determinat)
  • Ja t'ho explicaré demà (2a persona, + CD neutre)
  • Porta-l'hi (CD + adverbial)
Si s'han d'apostrofar, es posa l'apòstrof el més a la dreta possible :
  • M'ho dóna- me'l dóna- me'ls dóna- me l'obre
Els pronoms us, li, hi, ho no s'apostrofen mai, ni tampoc les combinacions se+us.
COMBINACIONS CD+CI

Quan es troba el pronom LI (CI) amb els CD determinats, cal fer uns canvis:
Quadre 3:
Les combinacions
LI+EL
no sonen massa bé i s'han de canviar per :
L'HI
L'hi dóna
(el llapis, al noi/a)
LI+LA
LA HI
La hi dóna
(la pilota, al noi/a)
LI+ELS
ELS HI
Els hi dóna
(els llapis, als nois/es)
LI+LES
LES HI
Les hi dóna
(les pilotes, als nois/es)

Això no cal fer-ho quan el CD és EN o HO i es manté la combinació LI'N, LI HO, tot i que en català parlat fem N'HI en el primer cas i L'HI en el segon cas (i són incorrectes a l'escrit).
Tampoc cal fer-ho en el CI plural (ELS), perquè les combinacions ELS EL, ELS LA, ELS ELS, ELS LES són correctes.
COMBINACIONS DE CD+ CPred.
Quan el C. Predicatiu incideix en el CD es poden substituir tots dos:
  • L'hi he trobat (a ell, molt canviat), La hi he trobada (a ella, molt canviada), Els hi he trobats(a ells, molt canviats), Les hi he trobades (a elles, molt canviades).
També poden aparèixer les combinacions m'hi, t'hi, ens hi, us hi, s'hi, n'hi.
COMBINACIONS DE DOS PRONOMS IGUALS I COMBINACIONS IMPOSSIBLES
No es poden posar dos pronoms iguals, encara que facin funcions sintàctiques diferents. Només se'n pot substituir un:
  • Treia pa del calaix: en treia pa / en treia del calaix.
Tampoc no es combinen EN+HO, HO+HI. El que es fa és que un sol pronom serveix per tots dos:

  • Vam anar tranquils a l'examen- Hi vam anar.
Hi ha unes altres combinacions impossibles que també fan canvis:
Incorrecta
Correcta
Exemple
els +em
m'hi
M'hi van presentar (a mi, als sogres)
li +et
t'hi
T'hi van presentar (a tu, als sogres)
els+ens
ens hi
Ens hi van presentar (a nosaltres, als sogres)

Paula Marrón i Ivana Overtoom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada