dilluns, 14 de maig de 2012

Pronominalització.

Resum sobre amb que pronom hem de substituir cada complement:
CD. Determinat   ⇒ EL, LA, ELS, LES
CD Indefinit (o va introduit per un numeral, indefinit o quantitatiu) ⇒EN
CD. Neutre (quan equival a un pronom neutre o una oració) ⇒ HO
CI. Singular    ⇒ LI
CI . Plural    ⇒ ELS
CC. Introduit preposició DE (exepte CCMode) ⇒ EN
CC.Altres     ⇒ HI
Atribut (fa referencia al verb i al subjecte de l’oració i depèn dels verbs copulatius ser estar
semblar) L’atribut sol concordar amb el subjecte.
Atribut determinat  ⇒ EL, LA, ELS, LES
Aatribut indeterminat ⇒ HO
C.Predicatiu (complementa a l’hora el verb i el sugjecte o bé el complement directe. Apareix lligat
a verbs de significació més àmplia com tornar-se, esdevenir, quedar-se, considerar, mantenir-se,
conservar-se, caminar, dur...
C.Ppredicatiu   ⇒ HI (alguns verbs com fer-se o dir-se : EN)
C. Preposicional (O DE REGIM VERBAL) verb introduit per una preposició àtona: A (accedir,
acostumar-se, contribuir, dedicar-se, renunciar), DE (adonar-se, cansar-se, oblidar-se, parlar,
recordar-se), EN(confiar, entossudir-se, pensar, tardar), AMB(avenir-se, estar d’acord, fer-se,
relacionar-se), PER(amoïnar-se, interessar-se, lluitar, optar).
A, EN, AMB, PER ⇒ HI
DE ⇒ EN
Paula Marrón i Ivana Overtoom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada