diumenge, 27 de maig del 2012

Normes generals de la combinació binàriaAtribut
a) el, la, els, les: atribut determinat (amb article, demostratiu o possessiu)
És el teu germà?

b) ho: pronom neutre (això, allò, oració substantiva).
És molt simpàtic.
Sembla que li ha causat bona impressió.

c) en: per expressar èmfasi
Si n'és, d'alt.
Complement directe
a) el, la, els, les: CD determinat (amb article, demostratiu o possessiu)
Hem d'arreglar el cotxe.
Pinta aquesta finestra.

b) en: CD indeterminat (si hi ha quantitatiu és manté).
Vols aigua?
Vull tres panets.

c) ho: pronom neutre (això, allò, oració substantiva).
Acosta'm allò.
Explica'm què t'ha dit.

d) em, ens, et, us, es/se: 1 i 2a persona. Reflexius o recíproc (l'antecedent és el subjecte)
Porta'm a casa.
Pentina't.
L'Ona i l'Arnau es miren.
En Pere es dutxa.

CIndirecte
a) li/els: CI singulars o plurals sense distinció de gènere
Vam comunicar la decisió a la mare.
Van prendre les dades als nouvinguts.

b) em, ens, et, us, es/se: 1 i 2a persona. Reflexius o recíproc
Expliqueu-me el projecte.
Posa't l'abric.

c) hi: en contacte amb CD el, la, els, les amb en amb els verbs presentar i oferir quan el CD és em, ens, et, us, es.
Donarem el llibre a la nena.
Donarem les pilotes a la nena.
Et presentaré al director.
Us heu ofert als veïns?


C. Prep:
a)  en: amb preposició de
Recorda't d'estendre la roba.

b) hi: altres preposicions
Pensa en això.


C. Pred:
a) hi: en general
Duu les sabates brutes.
b) en: amb verbs com fer-se, dir-se, nomenar-se
Es diu Pau.
La nomenaran presidenta.

CC
Sempre hi, excepte CC de lloc que duen la preposició de (en).
Caminava poc a poc.
Vinc de Girona.

CN
Introduït per de, de vegades es pot substituir pel pn en.
Ens ho has amagat, en tenim proves.

 Ester Mbomio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada