dilluns, 21 de gener del 20135. Completa amb els mots b o v escriu un verb derivat 

 goVern -> governar                    traVa -> travar
 traVes-> travessar                      mòVil -> mobilitzar 
 Badall -> badallar                       aVortar -> avortament              
 endeVinar -> endevinalla           porVa -> provar
   
Baró -> ?                                      
ciVada -> ?                               
toVa -> ?
riVet -> rivetejar  


6. Escriu al costat de cadascuna de les formes verbals la que li corresponga en nombre i persona de l'imperfect d'indicatiu.

trobe: trobava                              vaig: anava
debilitares: debilitava                   situaríeu: situàven
accelerarà: accelerava                  poaríem: poaven              
rodejarien: rodejaven                    passejàreu: passejaven
dec: devia                                      movem: movíem

 treballares: treballaves
liqües: liguaves
retocarem: retoàvem
nadarà: nadava
beu: bevia                               Bianca Nicoleta StanCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada