dilluns, 14 de gener del 2013

Història de la llengua i la literatura.

La funció de l'escriptor als segles XIV i XV.


L'escriptor, ja que està vinculat a l'Esglèsia tant per la seua cultura com per la seua formació, actuà com mitjancer entre les ensenyances de l'Esglèsia i el públic. Així, els textos fan una funció instructiva o doctrinal de cara al poble.

Es a la darrería  del segle XIV i a començaments del XV, quan l'Esglèsia perd un poc de protagonisme, i es començen a llegir textos narrats per cavallers i per la noblesa.
Llibre de les Dones 

Escrit per Francesc d'Eiximenis
al 1396, es una obra moralitzadora 
on l'autor descriu alguns vicis femenins
per tal de fer-los odiosos, i els exemplaritza
amb anècdotes que traspúen un punt
de vista misogin.
L'objectiu central de l'obra és la instrucció
religiosa de la gent del carrer.SHARA SANZ   


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada