dimarts, 31 de gener de 2012

La b i la p.

En posició final de síl·laba i de mot, s'han d'utilitzar les grafies b i p d'acord amb les normes següents:
a)  A principi de paraula s'escriuen amb b les síl·labes ab-, abs-, ob-, obs-, sub-, subs-: absent, abstenir-se, obcecació, obstacle, subclasse, substantiu.

EXCEPCIONS: Apnea, apte, aptitud, optar, opció, òptica, òptim, optometria i optrònica.

b
)  A principi de paraula s'escriu amb p la síl·laba cap-: capblanc, capçal, capdavanter, cappont.

EXCEPCIONS: Cabdal, cabdell i cabdill.

c
)  En posició medial s'escriu p davant de les grafies c, s, n i t:egipci, àpside, hipnòtic, repte; i b davant de d: cobdícia, hebdomadari, molibdé, rabdologia.

EXCEPCIONS: Dissabte, dubte i sobte.

d
)  En paraules agudes en què el fonema /p/ està precedit de vocal, s'escriu normalment p:antílop, cep, galop, grup.

EXCEPCIONS: S'escriuen amb b els substantius adob, aljub, baobab, bínub, bob, bub-bub, cab (mena de carro'), carib, club, cob, cub, efeb, enceb, esnob, gàlib, íncub, jub (aljub'), nabab, pub, teb, tub, videoclub, zub-zub.

e) En paraules agudes en què el fonema /p/ està precedit d'una altra consonant o en les planes quan va precedit de vocal, s'escriu b o p segons la grafia que presenten els derivats:
calb < calbesa
destorb < destorbar
àrab < arabesc
xenòfob < xenofòbia
----------------------------------------------
camp < camperol
llamp < llampec
amètrop < ametropia
pòlip < poliper
Grup de Paula, Rebeca,Vicky, MªJose y Virginia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada