dijous, 26 de gener del 2012

Les consonants nasalsSón les que produeixen una petita sortida d’aire per les fosses nasals. Tenim la bilabial [m], l’alveolar [n] i la palatal [], que no solen presentar problemes especials. Totes tres són sonores (fan vibrar les cordes vocals).
a) Davant B/ P/ M, posarem M: CAMPEROL / TAMBORER / IMMEDIAT
EXCEPCIONS
ENMIG / TANMATEIX / BENPARLAT
b) Davant F, posarem M: CIRCUMFERÈNCIA / SIMFONIA/ AMFIBI / ÈMFASI
EXCEPCIONS
Mots començats en CON- / EN- / IN-:CONFECCIÓ / CONFERÈNCIA / ENFILAR / INFLAR / INFERN
c) Davant V, posarem N: CONVENIR / CANVI / ENVERS
EXCEPCIONS
CIRCUMVAL·LACIÓ / TRIUMVIR / TRAMVIA

CASOS ESPECIALS QUE HEM DE RECORDAR 
COMTE (noble)CONTE (narració)COMPTE (factura)
ATEMPTATEXEMPTPROMPTE
INNOCENTMIL·LENNITRIENNI
SÍMPTOMAANNEXTEMPTEIG
GEMMAGAMMASOMNI
SOMNÀMBULBIENNIEMMAGATZEMAR


Quant al dígraf NY que representa el so [], direm que totes les llengües romàniques, excepte l’espanyol, l’escriuen amb dues lletres. L’utilitzam en qualsevol posició dins el mot, encara que al principi, molt poc. També s’usa en noms propis i en topònims.


GRUP:Yao,Priscila,Amaia,Cristina i Raquel

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada