dijous, 23 de febrer del 2012

Exercicis de literatura

L'època d'esplendor: la prosa del XV.

Pàgina 159- Curial e Güelfa

1. Fes una caracterització general dels personatges del Curial.
-Curial hi apareix com un jove humil que és anomenat cavaller per les seues gestes cavalleresques. Peró és un heroi que presenta trets humans, un heroi de carn y ossos, amb una gran força moral. A més, presenta una personalitat canviant i complexa. D'una banda, en les batalles mostra un valor i una força dins els límits humans. D'altra banda, en els episodis amorosos es mostra tímid davant les dones.
-Güelfa és una bella donzella, jove i vídua, que s'enamora de Curial i que es retira en un convent de monges porquè se sent presa de l'engany i de la gelosia. Però, finalment, aconsegueix l'amor de Curial, amb qui es casa.
-En el Curial apareixen també diversos personatges reals, element que dóna versemblança a l'acció (Pere el Gran, l'infant Enric de Castella, fill d'Alfons X el savi, o els cavallers catalans, amics fidels de Curial, com ara Galceran de Mediona, Dalmau d'Oluja i el seu germà Roger d'Oluja).

2. Curial, que se sent més atret per Laquesis i Càmar, les rebutja a favor de Güelfa, de qui sembla que estiga enamorat. Tracta de justificar la seua actitud.
Al llarg de la novel.la són diverses les dames que estimen Curial, però el nostre heroi decideix quedar-se amb Güelfa, ja que aquesta el va encoratjar perquè es féra cavaller, cosa que en aquella època resultava un mitjà d'ascens social i econòmic.

3.Hi ha elements trobadorescos en el Curial? Explica'ls i posa'n exemples.
En el Curial el tema amorós es planteja des d'una perspectiva trobadoresca: Curial es mostra com a vassall, Güelfa és la senyora, i apreixen una sèrie de maldients o lausengiers que envolten la relació dels protagonistes i que tracten de convéncer Güelfa de la infidelitat del nostre heroi . Hi ha, però, un element que cal tenir en compte: l'ascensió social de Curial, la qual ve determinada pels diners i la posició social, i no per l'afany d'atényer una sèrie de valors espirituals.

Pàgina 160

1.  Quins elements realistes apareixen en el Curial.
-Curial, en les aventures cavalleresques ,és un heroi dins els límits humans i , a més mostra en tot moment una psicologia canviant i complexa.
-Els ambient i les situacions són descrits amb realisme i veremblança.
-Localització històrica i geogràfica : les accions transcorren durant la guerra contra França a finals del s.XXIII i en una geografia coneguda.
-La novel·la presenta personatges reals: Pere el Gran , l´infant Enric de Castella , diversos cavallers catalans de l´època , etc. Hi apareixen també abundants descripcions que doten d´un major realisme als personatges.

Pàgina 162

6. Indica quines diferències hi ha entre l'amor cortés i el concepte d'amor que apareix en aquestes novel·les.
En general, el Tirant i el Curial reflecteixen una concepció de l'amor ben diferent de l'amor cortés que solíem trobar en la lírica dels trobadors i dels seus continuadors.
Front al tractament refinat, espiritual o idealitzat dels elements amorosos en la narrativa medieval, en el Curial, però sobretot en el Tirant, l'element sentimental i eròtic apareix tractat de manera real i explícita. Cal assenyalar, però, que aquelles escenes amoroses plenes de sensualitat i erotisme mai arriben a considerar-se pornogràfiques perquè l'autor hi adopta una actitud irònica i humorista.

Grup de Paula, Vicky, Virginia, MªJose i Rebeca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada