diumenge, 12 de febrer del 2012

Les Laterals i les Vibrants o RòtiquesLes consonants laterals
Són aquelles que quan les pronunciam, es produeix una petita sortida d’aire pels costats de la llengua. En català n’hi ha dues: una alveolar, la ela (l) i una palatal, la doble ela (ll), ambdues, sonores.
Més que problemes ortogràfics amb l’alveolar, tenim problemes de pronúncies deformades que també podrien deformar l’escriptura. Són correctes, per tant, les paraules RELIGIÓ / LITERATURA / LINGÜÍSTICA / BALENA / LÒGICA / LAMENTABLE / ELABORAR / SELECCIÓ / CELEBRAR / LUNAR / SOLUCIÓ i així les hem d’escriure.
Quant a la palatal, també és freqüent pronunciar-la de manera incorrecta i així és fàcil sentir “YUM” o “JUM” per LLUM / “JUGER” per LLEUGER, defectes que hem d'evitar.

La ELA geminada
Aquesta grafia, pròpia del català, és l’única que pot ocasionar algun problema ja que la parla habitual no la distingeix llevat de casos excepcionals. Consisteix en dues eles separades per un punt volat (al mig de la línia, no com un punt i seguit) L·L
a) Posarem ela geminada a la majoria de paraules que comencin per AL·L- / IL·L- / COL·L- i els seus derivats: IL·LEGAL/ COL·LABORAR / AL·LÈRGIA / AL·LUCINACIÓ / COL·LEGI / IL·LEGÍTIM
b) També posarem ela geminada a la majoria de paraules acabades en –EL·LA/ -IL·LA i els seus derivats: NOVEL·LA/ AQUAREL·LA / TRANQUIL·LA / CLOROFIL·LA

CASOS ESPECIALS QUE HEM DE RECORDAR 
CAL·LIGRAFIAEXCEL·LENTINSTAL·LAR
INTEL·LIGENTMETÀL·LICMIL·LENARI
NUL·LAPARAL·LELPÀL·LID
PEL·LICULASÍL·LABATIL·LA
SATÈL·LITCOL·LECCIÓPARCEL·LA
CÈL·LULAPARCEL·LAGORIL·LA
PUPIL·LAPENICIL·LINABRUSSEL·LES

I els seus derivats, no ho oblidem!

Les consonants vibrants
Són aquelles que quan les articulam produeixen una vibració pel contacte breu i repetit entre dos òrgans. Si obtenim una sola vibració tendrem la vibrant simple (R), i si són moltes, la vibrant múltiple (RR), ambdues sonores i alveolars.
La simple no presenta dubtes ortogràfics, sempre s’escriu R. La múltiple es pot escriure R o RR. La normativa és clara:
a) A principi de paraula i després de consonant, posarem una R: RIALLA / ROBA / ENRIC / ENRIQUIT
b) Després dels prefixos cultes llatins i grecs A-/ ANTI-/ AUTO-/ CO-/ CONTRA-/ EXTRA-/ FOTO-/ GRECO-/ INFRA-/ MONO-/ MULTI-/ NEO-/ POLI-/ PRE-/ PSEUDO-/ RADIO-/ SEMI-/ SOBRE-/ SUPRA-/ TELE-/ TERMO-/ TRI-/ ULTRA-/ VICE-, també posarem una R: VICERECTORA/ MULTIRADIAL/ SEMIRONDA
c) Entre vocals posarem RR: CARRO / COTORRA / VERRO


El cas de la erra muda final

Encara que no la pronunciem hem d’escriure R al final de:
a) Els infinitius dels verbs (excepte quan acaben en –RE): PODER / CÓRRER /ANAR
b) Les paraules amb R en els derivats: FUSTER (fusteria) / PUR (puresa) / COR (coral)
c) Les paraules acabades en –AR/ -ER/ -OR: CANYAR / BOTADOR / BRASER
d) Les formes del passat perifràstic (no l'hem de confondre amb el passat simple): LI VA DONAR (però: li ho donà) / ES VA DORMIR (però: es dormí)


Exercicis de les laterals

Grup:Amaia,Priscila,Yao,Cristina i RaquelCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada