dimecres, 29 de febrer del 2012

EXERCICIS DEL CURIAL E GÜELFA


P.59
2. Curial, que se sent més atret per Laquesis i Càmar,les rebutja a favor de Güelfa, de qui sembla que estiga menys enamorat. Tracta de justificar la seua actitud.
Al llarg de la novel•la són diverses les dames que estimen Curial , però el nostre heroi decideix quedar-se amb Güelfa, ja que aquesta el va encoratjar perquè es féra cavaller, cosa que en aquella època resultava un mitjà d’ascens social i econòmic.
3. Hi ha elements trobadorescos en Curial? Explica’ls y posa’n exemples.
En el Curial el tema Amorós es planteja des d’una perspectiva trobadoresca: Curial es mostra com a vassall, Güelfa és la senyora, i apareixen una sèrie de maldients o lausengiers que envolten la relació dels protagonistas i que tracten de convèncer Güelfa de la infidelitat del nostre heroi. Hi ha, però, un element que cal tenir en compte: l’ascensió social de Curial, la qual va determinada pels Diners i la posición social, i no per l’afany d’atényer una sèrie de valors espirituals.
P. 160
1. Quins element realistes apareixen en el Curial.
-Curial, en les aventures cavalleresques, és un heroi dins dels límits humans i, a més, mostra en tot moment una psicologia canviant i complexa.
-Localització històrica i geogràfica: les accions transcurren durant la guerra contra França a finals del s.XIII i en una geografia coneguda.
-Els ambients i les situacions són descrits amb realisme i versemblança.
-La novel•la presenta personatges reals : Pere el Gran, l’infant Enric de Castella, diversos cavallers catalans de l’època, etc. Hi apareixen també abundant descripcions que doten d’un major realisme els personatges.
2. Assenyala algun element realista en el fragment de Curial.
En aquest fragment es descriu de manera versemblant un combat entre Curial i un altre cavaller, en què tots dos cavallers sagnen, perden força i els afecta prou la forta calor que feia. Exhausts, sense menjar ni beure, ambdós cavallers es queden sense força i prenen la decisió d’interrompre el combat perquè els era humanamente impossible continuar-lo. Així doncs, tenim que el principal element realista són les descripcions (detallisme físic, humè, psicològic, i també de les armes, etc.).

Grup:Amaia,Cristina,Yao,Priscila i Raquel

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada