dimarts, 5 de març del 2013

Jordi de Sant Jordi


CANÇÓ D'OPÒSITS
Tots jorns aprenc e desaprenc ensems,
e visc e muir, e fau d'enuig plaser,
aiximateix fau de l'àvol bon temps,
e veig sens ulls, e sai menys de saber.
E no estrenc res e tot lo món abraç,
vol sobre el cel e no em movi de terra,
açò que em fuig incessantment acaç,
e em fuig açò que em segueix e m'aferra.
Lo mal no em plats e sovint lo'm percaç,
am sens amor, e no crec ço que sé,
par que somïi tot quant vei pres ma faç,
oi he de mi e vull a altre gran bé,
e parlant call e's auig menys d'oir,
de l'oc cuit no, lo ver me per falsia,
e mengs sens fam, e grat-me sens pruir,
e sens mans palp, e fau de seny follia.
Com vull muntar davall sens que no em vir
e davallant puig corrent en aut lloc
e risent plor, e el vetllar m'és dormir
e quan sui frets pus cald me sent que foc.
E a dreit seny eu fau ço que no vull,
e perdent guany, e el temps cuitats me tarda,
e sens dolor mantes de vets me dull,
e el simple anyell tinc per falsa guinarda.
Colgant me lleu e vestint me despull,
e trob lleuger tot feixuc e gran carg,
e quan me bany me pens que no em remull,
e sucre dolç, me sembla fel amarg.
Lo jorn més nuit e fau clar de l'escur,
lo temps passats més present cascun hora,
e el fort m'és flac, e el blan tinc molt per dur,
e sens fallir mai me fall ço que em demora.
No em part d'un lloc e jamés no m'atur,
ço que no cerc ivarçosament trob
del que no em fio me tinc molt per segur,
el baix m'és alt, e l'alt me sembla prop.
E vau cercant ço que no es pot trobar,
e ferma vei la causa somoguda,
e lo fons gorg aigua sus port me par
e ma virtut no em té pro ni m'ajuda.
Quant xant me par de què em prenc udolar,
e lo molt bell me sembla fer e lleig,
abans m'entorn que en lloc no vull anar,
e no he pau e no tinc qui em guerreig.
Açò que ve tot per tal com vei entès
de revers faits aicest món e natura,
e's eu qui em só en llurs faits tan empès
que m'és forçat de viure sens mesura.
Mireia serra 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada