dilluns, 3 de juny del 2013

1- La modernitat de l´estil de Roïs de Corella.

Tot i que Roïs de Corella és cronològicament l´últim gran escriptor medieval,la seua obra va molt més enllà de la renovació poètica que suposà Ausiàs March. Duna volta, l´obra de Corella incorpora les noves formes d´expresió renaixentistes d´influència italiana.D´altra, hi destaca una abundant presència de d´elements autobiogràfics o personals que fan de la seua poesia un exemple d´obra totalment innovadora en la literatura d´aquellla època.
                                                                                           EVA NAVARRO I VERÓNICA JIMÉNEZ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada