dissabte, 1 de juny del 2013


Joan Roís de Corella : la prosa

Fou un escriptor amn una sòlida formació humanística y home d'una noble activitaat amorsoa. Totes dues característiques es troben cassificades en 4 grups:

-Obres amoroses: hi destaques la Tragèdia de Caldesa, que recull l'engany amorós d'aquesta dama amb un altre cavaller. Vorella, en coseqüiencies, decideix refugiar-se en la literatura, on trba consol a les adversitats amoroses
.
-Obres religioses:  la prosa religiosa de Corella és escrita amb les mateixes tècniques qye la prosa profana. Cal destacar-hi La vida de la gloriosa Santa Anna i, sobretot, La Història de la gloriosa Santa Magdalena.

-Obres mitológiques: tener com a referent naracions mitològiques de caire amorós.

-Textos circumstàncies: hi destqeun el Triomf de les dones, obra en desfensa del génere femení, i el Parlament en casa de Berenguer Mercader, que descriu una vetlada literària entre personatges reals de València. 

L'estil

La prosa és d'una estructura complexa, basada en els clássics i autors italians. És una obra molt rica en imatges i en ambientacions escéniques. També es caracteritza per l'abunància de metàfores, d'al.lucisions mitolòfiques o cristianes, i l'´s freqüent de la hipérbole. La modernitat de l'estil de Corella consistí sobretot en l'ús de la frase a imitació de la sintaxi llatina. Valencia prosa: poer la pompositat i la solemnitat, pero l'abunància de neologisme i per l'ús freqüent de l'hipèrbaton


                                                     Bianca Nicoleta Stan

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada