dilluns, 3 de juny del 2013

Consells de redacció

LA REGLA DE LES TRES CES

La millor manera d'aconseguir una bona redacció és tenir en compte, com més fidelment millor, la regla de les tres ces (claredat, consició i correcció). 
Hem de procurar redactar de manera clara, concisa i correcta i elaborar textos dotats de coherència (ben estructurats i amb la informació rellevant expressada de forma entenedora), cohesió (ben puntuats, amb les conjuncions, les preposicions i els marcadors textuals adients) i adequació (amb la varietat i el registre corresponents a la situació comunicativa).
Un exercici ben redactat i ben presentat és una demostració de maduresa intel•lectual i una bona prova de la capacitat per a explicar (transmetre) coneixements de forma eficient.

DANIEL CAZACU LÓPEZ I EVA GÓMEZ QUESADA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada