dilluns, 3 de juny del 2013

Joan Roís de Corella1. Qué caracteritza a la valenciana prosa?
Es caracteritza pero la pompositat i la solemnitat, per l'abundància de neologismes i per l'ús freqüent de l'hipèrbaton.

2. L'estil de Roís de Corella.
Es d'estructura complexa, basada en el clàssics grecollatins i autors italians i hi solia intercalar fragments poètics. Tambien es caracteritza per l'abundància de metàfores, d'al.lusions mitológiques o crsitianes i l'ús freqüent de la hipèrbole.

3. Com es clasifica la seua prosa?
Es clasifica en quatre grups:

  1. Obres amoroses.
  2. Obres religioses.
  3. Obres mitològiques.
  4. Textos de circumstàncies.
4. Per quin motiu el podem considerar modern?
La modernitat de l'estil de Corella consistí sobretot en l'ús de la frase a imitació de la sintaxi llatina.

5. Què diferencia a Corella de Ausiàs March?
La poesia de Corella és més sincera i personal, i els seus versos poseeixen una extraordinària musicalitat front a la poesia de Ausiàs March.


TRINI NÚÑEZ LLORCA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada