dimarts, 4 de juny del 2013

Analitzar la mètrica

Si com la mar se plany greu-ment e crida  
1    2    3   4    5    6       7        8   9 10      ↖ (Com "cri" és la síl·laba tónica de la paraula "crida" que és 
                                                                    l'última del vers, no comptem el "da")
1 hemistiqui                  2 hemistiqui
(↑compost per les 4 primeres síl·labes)

Com dos forts vents / la ba-ten e-gual-ment
   1     2     3     4        5  6    7  8   9     10
                                                                  
1 hemistiqui                         2 hemistiqui


Verónica Jiménez Hernàndez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada