dilluns, 3 de juny del 2013

Resum Jaume Roig

Resum de Jaume Roig.Estudia Medicina i Arts i aviat esdevé un metge de prestigi a la seva c¡utat, activitat que compagina amb la pràctica de la lectura i l'escriptura. Casat des del 1443 amb Isabel Pellisser, el matrimoni té sis fills. Amb l'Espill, Jaume Roig signa una de les obres més importants del segle XV. Segueix la tradició romànica de la narrativa en vers i la tradició misògina de caràcter didàctic i, encara, còmic i alliçonador. L'obra està composta per 16.359 versos apariats a partir dels quals un protagonista narrador es dirigeix a un nebot seu per advertir-lo dels maltractes que ha patit per part de les dones i per aconsellar-li, per tant, que s'allunyi del gènere femení. L'Espill -dividit en un poema introductori, un prefaci i quatre "llibres"- va ser una obra de ressò a l'època i d'aquesta manera se'n van fer tres edicions durant el segle XVI.

Com a metge, ja a València, ben aviat obté un gran prestigi. L'any 1434 és nomenat examinador de metges, càrrec anual que també ocupa, successivament, els anys 1436, 1440, 1450, 1463, 1466, 1474 i 1477. També exerceix com a metge de la reina Maria de Castella i del rei Joan II, entre 1446 i 1469. I tenim constància de la seva feina en hospitals com l'Hospital d'en Clapers, a partir 1450, o l'Hospital d'en Bou, fins el 1478. Casat, segons consta, des del 1443 amb Isabel Pellisser, ja morta el 1455, d'aquest matrimoni en neixen sis fills, tres nois i tres noies: Gaspar Jeroni, que esdevingué cavaller; el canonge de Terol Jaume Honorat; i Joanot, Elionor, Joana i Violant. Les dues darreres foren monges. Pel seu testament, sabem que Jaume Roigtingué una capacitat econòmica important, amb diverses cases i terrenys a València.


Jaume Roig també va concórrer, l'any 1474, al concurs literari convocat a València amb el poema "en lahor de la Verge Maria", inclòs en el volum Les trobes en lahors de la Verge Maria. Mor a Benimàmet el 5 d'abril de 1478.

                       NACHO FRESNO CARBÓ.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada