dilluns, 19 de novembre del 2012

4. Ompli els espais dels noms propis següents amb la grafia adient: 

Ignasi
Llàtzer
Zaire ( Congo )
Nazari
Nemesi
Tunísia
Ademús
Natzaret
Zacaries
Cadis
Vinaròs
Elisabet
Nicasi
Zàmbia
l'Atzúvia5. Fes derivats dels mots següents que siguen noms femenins abstractes:


destre: destresa
invàlid: invalidesa
nu: nuesa
càndid: candidesa
tossut: tossudesa
deixat: deixadesa
embriac: embriaguesa
mesquí: mesquinesa
lleig: lletgesa
dur: duresa
bèstia: bestiesa
savi: saviesa


Pablo Salado
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada