dijous, 22 de novembre del 2012

Jaume I llibre dels fets


açí us deixe informació important sobre la crònica de Jaume I que he trobat a internet:

El «Llibre dels fets del rei En Jaume» és, per antiguitat, la primera de les «Quatre Grans Cròniques».
Es tracta d’un llibre difícilment classificable en cap gènere actual. És una narració, molt probablement dictada pel propi rei, de tots els fets i esdeveniments de la vida de Jaume I el Conqueridor, des del seu naixement el 1208 i fins a la seva mort el 1276. Actualment no hi ha dubtes en que va ser el propi rei en persona qui va dictar el text.
El motiu que impulsà al Rei a ordenar la seva redacció va ser donar a conèixer totes les seves gestes («E per tal que los hòmens coneguessen, quan hauríem passada aquesta vida mortal, ço que nós hauríem fet […] e per dar eximpli a tots los altres hòmens del món.»). Aquest fet va influir en els monarques posteriors que també van patrocinar la redacció de la seva pròpia crònica.
Al llibre dels fets es fa una descripció ben detallada de les tres principals campanyes militars del rei Jaume I: la conquesta de Mallorca, del País Valencià i de Múrcia. També trobem episodis relatius a la seva vida personal i, en molta menys mesura, alguna referència a la forma de vida de l’època.
Actualment es conserven nou manuscrits de la crònica, el més antic dels quals és el manuscrit de Poblet de 1343 que es troba a la Universitat de Barcelona.

Joshua Overtoom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada