dijous, 22 de novembre del 2012

COMPARACIÓ DE LES CRÒNIQUES DE BERNAT DESCLOT I RAMON MUNTANER
Desclot i Muntaner, centren el seu relat en l’engendrament del rei i l’amplifiquen considerablement.
No defugen de parlar directament de l’actitud del rei Pere amb la seua esposa, i es que el rei Pere s’havia casat amb Maria de Montpeller únicament per incorporar aquest domini a la seua corona; després se’n va penedir, perquè pensava que s’havia rebaixat casant-se amb una dona d’una categoria molt inferior a la seua, de manera que la va abandonar i no en va voler saber res. Muntaner, sense negar els fets, no entra en detalls i prefereix exculpar l’actitud del rei, que atribueix a la seua joventut.

Bernat Desclot i Ramon Muntaner, van introduir un element llegendari: la reina va poder concebre Jaume I perquè va enganyar el rei Pere i va substituir una nit la seua amant en el seu llit sense que ell se n’adonés.

Comparat amb el de Muntaner, el relat que en fa Desclot és bastant sobri. Intenta justificar, encara que siga poc versemblant, que el rei no s’adonés de l’engany, perquè la reina féu apagar tots els llums.
Per a Muntaner, en canvi, tot el que feia referència al casal d’Aragó era un motiu de meravella i aquesta ocasió més encara. L’engendrament de Jaume I va ser senzillament una manifestació de la voluntat divina. Muntaner amplifica el seu relat molt més que Desclot i hi introdueix més personatges i molts diàlegs. En la crònica de Desclot, els personatges que hi apareixen són el rei, la reina i un majordom de la reina. Muntaner, a més del rei i de la reina, i d’un cavaller equivalent al majordom de la crònica de Desclot, fa participar en aquesta escena vint-i-quatre cavallers, dotze dones, dotze donzelles, bisbes i altres eclesiàstics, dos notaris… 

Muntaner volia deixar ben clar que Jaume I era fill del rei Pere. Per això acumula tants personatges i fins tot diu que se’n va estendre acta, i que a partir d’aquell moment i fins al naixement la reina va estar acompanyada per totes les persones que havien vetllat aquella nit. Es tractava de descartar qualsevol possibilitat que Jaume I no fos una conseqüència directa d’aquella nit que la reina Maria va passar amb el rei Pere.

Verónica Jimènez Hernàndez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada