dimarts, 27 de novembre del 2012

ELS TEXTOS.


ELS PRIMERS TEXTOS EN LLENGUA CATALANA.Quan parlem de la formació i de l’aparició dels primers textos escrits en llengua
catalana, cal tenir en compte prèviament que totes les llengües romàniques neixen
entre els segles VII i VIII, com a conseqüència de l’evolució del llatí vulgar en alguns
dels territoris que havien format part de l’Imperi Romà. Ara bé, els primers textos
escrits no són d’aquesta època primerenca, ja que el llatí continuava sent l’única
llengua escrita. Amb tot, és a partir d’aquests segles quan es pot començar a observar
com en els documents escrits en llatí apareixen mostres de les noves llengües
parlades.
Això vol dir, en primer lloc, que els primers documents conservats en una llengua de 
cap manera es poden considerar com una mena de “partida de naixement” de la 
llengua, per dos motius:

1) Perquè les llengües, primer es parlen i després s’escriuen.

2) Perquè les còpies dels documents conservats poden ser de segles posteriors a 
l’original.

Sabem que en el segle IX, el poble ja no entenia el llatí i parlava llengües romàniques 
diferents, encara en un estadi de formació molt primitiu. Com podem fer aquesta 
afirmació? Perquè l’any 813 es va reunir a la ciutat francesa de Tours un concili 
eclesiàstic. Entre les diverses decisions que s’hi van prendre, hi ha una recomanació als 
clergues per tal que prediquin “in rusticam romanam linguam”, és a dir, en la llengua 
romànica del poble, no en llatí. Això vol dir que els clergues necessitaven predicar i fer 
els seus sermons en les diferents llengües romàniques, perquè si ho feien en llatí, no 
se’ls entenia.
Els primers textos que es conserven  en els quals podem trobar paraules escrites en 
català no són textos literaris, sinó textos feudals. Durant el segle XI apareixen paraules 
i expressions en  textos de caràcter feudal (juraments, greuges, testaments, etc), 
escrits en un llatí poc acurat,  i al final d’aquest segle  ja trobem documents feudals 
escrits totalment en llengua catalana, que provenen de l’àrea del Bisbat d’Urgell. Com 
a exemple, podem esmentar els Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet, document 
escrit entre 1080 i 1095, és a dir, a finals del segle XI, provinent d'Organyà (Urgell). Cal 
tenir en compte que si no ens ha arribat cap text escrit en català en el segle X, no és 
perquè no existissin, sinó perquè no s’han conservat.

       
                                    
              
                         NACHO FRESNO CARBÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada