dimarts, 12 de febrer del 2013


Detecta i esmena els errors que puga haver-hi a les frases següents

a) relligió - rel.ligió
b) llògic  - lògic
c) llavativa - lativa / lentilles - llentilles
d) làgrimes - llàgrimes
e) llímits - limits / llegat - legat
f) lutxar - llutxar /  ballenes- balenes
g) llingots- lingots / llucratiu - lucratiu
h) vollgut - volgut / paiassos- pallassos
i) millonari- milionari / millons- milions
j) llunar - lunar

                                                  Bianca Nicoleta Stan 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada