dissabte, 23 de febrer del 2013

LA CANCELLERIA REIAL

la Cancelleria Reial era un organisme administratiu i burocràtic encarregar de redactar tota la mena de documents reials. Va ser creada per Jaum I a mitjan segle XIII, reformada i consolidada per Pere el Cerimoniós l'any 1344 a través de Les Ordinacion Platines, i eliminada per Ferran II el Catòlic en l'any 1494.
S'ocupaba de la redacció de tot tipus de documents: lletres reials, llicències, contractes, certificacions, informes secrets, instruccions a ambaixadors... Els textos es redactaven en Català , Aragonés i en Llatí, perè a partir de la segona meitat del segle XIV, majoritàriament en Català.
La Cancelleria Reial va acomplir altres papers importants:
- Va significar un focus de renovació cultura, ja que va introduir un cert humanisme entre els escriptors de la Corona d'Aragó.
- La llegua de la Cancelleria va esdevenir una varietat estàndar que serví de model a altres institucions com ara la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Regne de València i el Consell General del Regne de Mallorca.


Joshua Overtoom Esparcia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada