dijous, 28 de febrer del 2013

Ortografia: La dièresi.


QUAN ES POSA LA DIÈRESI?

A. Indica que la u dels grups qüe, qüi, güe i güi es pronuncien.
qüestió
pingüí
B. Indica que les vocals i , u no formen diftong ni amb la vocal anterior ni en la vocal següent.
raïm
reüll
C. Indica que la i en posició intervocàlica no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal anterior.
agraïa
constituïa

QUAN NO ES POSA LA DIÈRESI?

A. Quan la i, u ja porten accent gràfic segons les normes d’accentuació.
país
conduíem
B. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional.
Infinitiu: disminuir
Gerundi: agraint
Futur: intuiré
Condicional: seduiria
C. En les paraules compostes formades amb els prefixos anti-, auto- co-, contra-, neo-, re-, pre-, semi-.
contraindicació
coincidir
D. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions –us, -um.
egoista
Màrius
                                                                
  Carla Sánchez  Gómez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada