dilluns, 4 de febrer del 2013

ORTOGRAFIA DE LES LABIALS: B, V 

GRAFIA                                      POSICIÓ                                 EXEMPLES 

                                             -davant l, r                                blat, moble, oblidar, cabra, obrer...
                                             -darrere m                                 àmbit, embenar, cambra, combregar...
B                                          -alternant amb p                        cap: cabrem cabia, cabrem, cabut...
                                             (dins una mateixa                       rep: rebre, rebia, rebrem, rebut...                      
                                               família de mots)


EXCEPCIONS:                   -derivats amb prefix circum-       circumval·lació.
                                             -alguns mots                              tramvia, triumvir, duumvir i derivats. 


V                                        -darrere de n                               canvi, envestida, minvar, convit...
                                           -acabaments de l'imperfect          cantava cantaves, cantava, cantàvem...
                                            d'indicatiu verbs 1ª conjug.       
                                           -darrere de d                              advertirem, advocat 
                                           -alternant amb u                          neu: nevar, nevada
                                            (la u dels diftongs dels                tou: tova, estovar, estovalles 
                                            mots primitius passa a v
                                            en els derivats)
                                                                                   
                                                                                            MARIA DE LA TORRE VALERO. 

                                                              

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada