dilluns, 11 de febrer del 2013

LES GRAFIES RETÒRIQUES.

Ortografia de les grafies retòriques: r, rr 

R : En qualsevol posició, excepte a principi de mot. A principi de mot, obrint la síl·laba, després L o N
RR : Enmig de mot entre vocals.

NO dupliquen la R : Els derivats amb prefix a- ( privatiu o negatiu)
                               Els derivats amb prefix no monosíl·lab acabar en vocal, i els compostos amb guionet.
                             
Dupliquen la R : Els derivats amb -ràgia, -rea, -roide
                         Els mots començats amb prefix ir- i a- (verbalitzador)

                                                          MARIA DE LA TORRE VALERO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada