dimarts, 26 de febrer del 2013

Resum Francesc Eiximenis

VIDA I FORMACIÓ: Escriptor i frare franscescà, que va nàixer entre 1327 i 1330 en Girona, entre una família burgesa. La seua etapa de formació va ser entre viatges i estudis a les universitats més prestigioses d'Europa i de la seua época.  Eiximenis va fruir d'un gran prestigi davant dels reis i papes. Va morir a Perpinyà en 1409.
OBRES: La més extensa és una mena d'enciclopèdia de l'home cristià, Lo Crestià, però un dels llibres amb més èxit i popularitat és El llibre dels ángels, on utilitza un to planer i popular (característiques de la prosa d'Eiximenis). Altra obra que va escriure és el Llibre de les dones, obra moralitzadora que descriu vicis femenins pero a arrivar a fer-los odiosos, que transpuen en un punt de vista misogin. Per últim, l'última de les obres va ser Vita Christi, és a dir, Vida de Jesucrist, llibre de to popular que conté elements legendaris i moments místics.
OBJECTIUS: L'objectiu central de l'obra és la instrucció religiosa de la gent al carrer, que estaven en perill de desviar-se de la societat teocèntrica. Li calia doncs, fer llibres senzills i agradosos.
Eiximenis intercala breus naraccions en les obres -tècnica didàctica general de l'Edat Mitjana- amb la finalitat de fer més amena la lectura, i el fa amb exemples, diálegs, faules, etc. Per tant, fa l'ús d'un estil planer i clar, en to directe i ben sovint irònic, amb el que embelleix les historietes. 
Eiximenis reïx com a narrador, l'estructura és fonamentalment escolàstica (això és, la pràctica de reflexionar sobre Deu i la natura, a partir d'uns principis racionals adaptats dels textos d'Aristòtil.), amb exposició d'idees i principis amb una argumentació molt detallada.

MARÍA LÓPEZ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada