dimarts, 7 de maig del 2013

1- 
- Procure no deixar-se l´abric  .            Procure no deixar-se´l.
                                  CD det
- Ningú vol veure´s els defectes .          Ningú vol veure´s-els.
                                  CD det
-S´ha ofés a elles .                                Se´ls ha oféses.
                  CD els
-Es va escapar  una cosa    a ell.               Se li´n va escapar una.
                         CD ind     CI s.
-No es voldran creure allò.                   No s´ho voldran creure.
                                   CD neutre
- Volia desfer-se d´aquella carta.          Volia desfer-se´n.
                              C. reg
-No va voler quedar-se a dinar.            No s´hi va voler quedar.
                                      c.reg
- NO es coneix l´hivern en aquell pais.  No se l´hi coneix.
                           CD det     CC lloc
- Ella vol subscriure´s a la revista.         Ella vol subscriure-s´hi.
                                  CC lloc
- Molts s´apartaven d´aquella casa.      Molts se n´apartaven.
                                   CC lloc
- No volen donar el permís a mi.          No me´l volen donar.
                              CD det      1ª
- Vindran a pintar-me la porta.             Vindran a pintar-me-la.
                                    CD det
-No m´han demanat l´autorització.         No me l´han demanada.
                                 CD det
-Jo apunte a mi quatre punts.                  Jo me n´apunte quatre.
                            CD ind

                                                                                                                                                            EVA NAVARRO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada