dilluns, 20 de maig del 2013

Caracteristiques de VITA CHRISTI

3.

Caracteístiques de Vita Christi:

- És una obra fonamentalment religiosa
- Probablement fou escrita com a rèplica al corrent missogin de l'época, i més concret, a la missoginia de l'Espill.
- En quant a l'estil: destaca la naturalitat i la utilització d'un llenguatge senzill.
- La naturalitat i el detallisme domèstic contrasta amb les descripcions solemnes i pomposes del protocol de les ceremònies religioses.
- Es tracta d'una obra molt efusiva i delicada.
- Un dels aspectes més analitzats es la defensa de les dones en la vida de Jesu Crist.

JOSHUA OVERTOOM ESPARCIA


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada