dissabte, 25 de maig del 2013

Activitats al voltant del poema XXIII

1. a. Saps què és el senyal?

Es refereix a la dona, habitualment noble i casada, per a que la gent no se n'adonara de qui es parlava en el poema.

b. On se situava?

En l'última estrofa de quatre versos.

c. A quin senyal pertany aquest poema XXIII?

19 poemes (plena de seny), 35 poemes (lliri entre cards), 2 poemes (mon darrer bé), 10 poemes (oh, folla amor) i 12 poemes (amor, amor).

d. En coneixes més de senyals emprats per March?

"Mon darrer bé", dues poesies endreçades a una dama amagada sota aquest senyal; i "Oh, folla amor", deu poesies en que se sent pecador.

2. Quin creus que és el tema del poema?

Elogiar a la dama i demostrar-li el seu amor.

3. Fes un xicotet resum de cada estrofa.

La primera estrofa parla de l'amor a partir de la metàfora dels trobadors.

La segona manifesta que només ell se n'adona de com és ella a l'interior, al contrari dels demés homens que només es fixen en el seu físic.

En l'última manifesta el seu amor per ella, i la seua assendència divina. Perquè ella és pura i divina.

4. Analitza el poema des del punt de vista mètric.

Tots són versos de 10 sílabes (decasíl•labs) i amb rima assonant ABBA.

5. Relaciona les figures retòriques amb els exemples.

HIPÈRBOLE: Venecians no han lo regiment / tan pasciffich com vostre regeix.

METÀFORA: Llir entre cards.

COMPARACIÓ: L'ull de l'hom pech no ha tan fosqua vista / que vostre cos no jutge per gentil; / no•l coneix tal com lo qui és suptil.

IMATGE: Sol per a vós bastà la bona pasta / que Déu retnch per fer singular dones.

DANIEL CAZACU LÓPEZ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada