diumenge, 19 de maig del 2013

PRONOMS FEBLES: CD/CI


·         El complement directe:
·         Si és de la 1a o la 2a persona, es pot substituir per emetesensuset miroens abracem.
·         Si és una frase, aixòallòres o similars, se substitueix per hovull això = ho vullha dit que vinguis = ho ha dit.
·         Si porta article determinat o demostratiu, es pot substituir per ellaelslespentino el nen = el pentinorento les pomes = les rento.
·         Si porta un quantitatiu, es manté el quantitatiu i se substitueix per entinc dues llibretes = en tinc duesno veig cap taxi = no en veig cap.
·         Si no porta cap determinant, també se substitueix per enprendré raïm = en prendréque vols aigua? = que en vols?.
·         El complement indirecte:
·         Si és de la 1a o la 2a persona, s'usen els mateixos pronoms que per al complement directe: em fas un petó?
·         Si és singular, s'usa li (invariable per gènere): li fa un petó.
·         Si és plural, s'usa els (invariable per gènere): els vam fer un petó.
·         Però si és singular i ja apareix algun dels pronoms ellaelsles, llavors se substitueix per hi i canvia de posició passant al darrere: l'hi farem demàla hi farem demàels hi farem demà,les hi farem demà, excepte en valencià.

Cristina Romera Ballester

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada