dijous, 2 de maig del 2013

~Temps Verbals.


Formes nominals

  • Infinitiu: gramaticalment equivalent a un substantiu, moltes vegades, és la forma amb què designem el verb i la forma utilitzada acompanyant l'auxiliar en passat simple i anterior simple. Hi ha també un infinitiu compost: haver escrit, utilitzat per a expressar accions acabades.
  • Gerundi: gramaticalment equivalent a un adverbi, moltes vegades, és la forma utilitzada sovint per a expressions que expressen durada o simultaneïtat amb altres accions. S'empra molt per a perífrasis, sobretot amb els verbs anar i estar. Té també una forma composta: havent sortit.
  • Participi: gramaticalment equivalent a un adjectiu, moltes vegades, és la forma que apareix en la major part dels temps compostos. El participi mateix no té una forma composta, i es caracteritza, com l'adjectiu, per tenir flexió nominal (de gènere i nombre): aparegut, apareguda, apareguts, aparegudes. Concorda amb el complement directe en el cas que aquest vagi expressat per un pronom definit: el, la, els i les (l'he sentida, els he portats, les he escrites).


                                                                                       Carla Sánchez Gómez.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada