dimecres, 29 de maig del 2013

Aspecte verbal

L'aspecte és la categoria verbal que afecta les maneres de representar una acció des del punt de vista del desenvolupament, acabament i conseqüències. L'aspecte pot anar implícit en el context. L'aspecte és expressat amb verbs auxiliars, a més del pretèrit imperfet d'imperatiu, que explica el desenvolupament de l'acció, i el pretèrit perfet del perfectiu, que l'expressa  globalment i n'indica la fi.

•Perfectiu: verbs que indiquen fi de l'acció (morir, acabar)

•Imperfectiu: verbs que no indiquen la fi de l'acció (caminar, dormir)

•Estat: auxiliars com estar, ser/ésser, i haver + participi (està envellit, s'ha envellit)

•Pregressiu: estar i anar + gerundi (està estudiant, va millorant)

•Inceptiu: començament de l'acció (es posà a ploure)

•Terminatiu: acabament de l'acció (va parar de ploure)

DANIEL CAZACU LÓPEZ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada