dilluns, 20 de maig del 2013

PRONOMS FEBLES

1- Procure no deixar-se l'abric.Deixar-se'l
2-Ningú vol veure's els defectes.   Veure-se'ls.
3-S'ha ofés a elles.   Se les ha ofeses.
4-Es va escapar una cosa a ell.   Se li'n va escapar una.
5-No valdran creure allò.   S'ho voldran creure.
6-Volia desfer-se d'aquella carta.   Desfer-se'n.
7- No va voler quedar-se a dinar.   Quedar-s'hi.
8- No es coneix l'hivern en aquell país.   Se l'hi coneix.
9-Ella vol subcriure's a la revista.   Subcriure-s'hi.
10- Molts s'apartaven d'aquella casa.   Se n'apartaven.
11-No volen donar el permís a mi.   Donar-me'l/ me'l volen donar.
12-Vindran a pintar-me la porta.   Pintar-me-la.
13- no m'han demanat l'autoriztació.   Me l'han demanada.
14- Jo apunte a mi quatre punts.   Me'n apunte.
15-Poseu fàcils els problemes a nosaltres.   Poseu-los-els.
16-Cobra a nosaltres la factura.   Cobra'ns-la.
17-Busqueu a nosaltres per la selva.   Ens hi busqueu/ Busqueu-nos-hi.
18-Tu creus saber totes les coses.   Te les creus.
19-No hauries de riure't d'ell. Riure-te'n.
20-Posa't sucre a la llet.   Posa-te-n'hi.

Cristina Romera Ballester.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada