diumenge, 19 de maig del 2013

PRONOMS FEBLES


·        L'atribut:
·         Si porta un article o un demostratiu, es pot substituir per ellaelslesés el metge del poble = l'és
·         En la resta de casos, se substitueix per ho, excepte quan hi ha èmfasi: ho sembla.
·         En català central, en el llenguatge parlat, l'atribut acostuma a ser substituït per ho [u] en tots els casos: és el primer de la promoció = ho és (forma no normativa).
·         Col·loquialment, els qualificatius amb èmfasi també poden ser substituïts per enque n'és, de ruc!


·        El predicatiu:
·         Normalment se substitueix per hila presidenta parlava neguitosa = la presidenta hi parlava.
·         Els verbs reflexius del tipus fer-sedir-senomenar-se se substitueixen per enel general va nomenar-se emperador = el general va nomenar-se'n.
·        Complement circumstancial i preposicional:
·         Com a norma general, si porta la preposició de se substitueix per envinc de París = en vinc. Ara bé, hi ha excepcions com ara anar d'excursió = anar-hi. És a dir, en el cas dels complements circumstancials de lloc, el pronom feble en s'utilitza quan la preposició de indica procedència.
·         El complement circumstancial de manera, encara que porti la preposició de, sempre se substitueix per hivaig de qualsevol manera = hi vaig.
·         Si porta altres preposicions, se substitueix per hipenso en tu = hi pensovaig amb bicicleta = hi vaigvés a casa = vés-hiés a casa = hi és.
·        Els complements no verbals se substitueixen per en, com el subjecte a Han arribat tres vaixells = N'han arribat tres

Cristina Romera Ballester

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada