dilluns, 27 de maig del 2013

Isabel de Villena

1. Quina fou la intenció d'Isabel de Villena en escriure Vita Christi?

L'obra fou escrita com a rèplica al corrent misogin de l'època, concretament a la misogínia de l'Espill, obra contemporània que devia conéixer.

Per tant tenia una intenció de rèplica, en contra de la misogínia, demostrant l'important paper de la dona.

2. Creus que Vita Christi és una obra feminista?

Sí, en part, ja que destaca a la dona i la fa protagonista, reoresentada en la Mare de Déu. Conté només passatges de l'Evangeli en que la dona té un paper rellevant.

3. Característiques literaries (estil, llenguatge...).

Al seu estil, destaca la naturalitat i la utilització d'un llenguatge senzill. La naturalitat i el detallisme domèstic contrasta amb les descripcions solemnes i pomposes del protocol de les cerimònies religioses.

Es tracta d'una obra molt efusiva i delicada.

DANIEL CAZACU LÓPEZ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada