dilluns, 6 de maig del 2013

Substitueix els sintagmes subratllats per pronoms àtons. 

a)No t'emportes  la clau -> No te l'emportes
b) Colliu a vosaltres les taronges. -> Colliu-vos-les
c) Demà abonaré la factura a vosaltres. -> Demà us l'abonaré
d) La mare crida a vosaltres. -> La mare us hi crida
e) Dóna aigua a ella.-> Dóna-li'n
f) Demana el cotxe  a  ells. ->  Demana'ls-el
g) Deixa els cotxes a ells. -> Deixa'ls-els
h) Podríeu deixar a ells un rellotge. -> Podríeu deixar-los-en un
i) Dóna aigua a ells. -> Dóna'ls-en
j) Fieu la compra als veïns. -> Fieu-los-la
k) Posa pa a la taula als convidats. -> Posa'ls-n'hi
l) Diuen a tu allò que vols oir. -> T'ho diuen
m) Demana a ell el que et calga. -> Demana-lo-ho
n) Jo sóc amiga seua. ->Jo ho sóc
o) El cotxe és nou. -> El cotxe ho és
p) Són les cadires velles. -> Les són
q) Les cadires són velles. -> Les cadires ho són
r) Separe el televisor de l'inventari. -> L'eu separe
s) Han tret les deixalles de la mar. -> Les n'han tretes
t) Hi ha cap esfera a la sala? -> N'hi ha cap a la sala?
u) No es troba . -> No s'hi troba
v) Elles acompanyen a tu pel camí. -> Elles t'hi acompanyen
w) Trobàrem aigua al desert. -> N'hi trobarem
x) Trau les postres de la nevera. -> Trau les en 
y) Ara pensaré jo això. -> Ara m'ho pensaré
z) Jo no gosava anar d'allí. -> No gosava anar-me'n

                                                       Bianca Nicoleta Stan 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada