dijous, 2 de maig del 2013

                           Les perífrasis verbals


1. Perífrasis d’infinitiu:
Perífrasis d’obligació:
- Haver de: Hem de ser més treballadors.
- Caldre + infinitiu (caldre + que + verb): Cal arribar a l’hora
Cal que vigilem el foc.
- Haver-se de + infinitiu: S’ha de saber comprar.
- Ser necessari + infinitiu:Era necessari fer-hi reformes.
Per expressar obligació són incorrectes:
- *Tenir que + infinitiu: *Tenim que canviar d’actitud.
- *Haver-hi que + infinitiu: *Hi havia que fer unes quantes obres al pis.
- *Ser precís + infinitiu: *És precís lliurar el treball demà.

Perífrasis de probabilitat::
- Deure + infinitiu: Deu ser en Pere, que s’ha deixat les claus.
- Segurament / probablement + verb en indicatiu:
Segurament arribarem tard per les obres de l’AVE.
- És probable que + verb en subjuntiu:
És probable que Ronaldinho es quedi a la banqueta.
Per expressar probabilitat són incorrectes:
- L’ús del futur o del condicional:
L’examen serà demà; si ell ho diu tan convençut. /
Serien les tres de la matinada quan va arribar.
- *Igual + verb: Aquest trimestre igual n’aprova set.Les perífrasis verbals

Perífrasis d’imminència:
- Anar + a + infinitiu (només quan s’utilitza en un context general de
passat): Anava a sortir de casa quan va sonar el telèfon.
- Estar a punt de + infinitiu: Estan a punt de fer una bestiesa.
- (Ara / tot seguit +) present o futur: Tot seguit començarà
l’espectacle.
És incorrecte usar anar + a + infinitiu en contextos de futur:
Avui anem a parlar de les perífrasis verbals.Les perífrasis verbals


2. Perífrasis de gerundi:
Perífrasis de duració:
- Estar + gerundi: Què esteu fent mentre jo explico?
- Anar + gerundi: Tot i que no és cap llumenera va aprovant el curs.
Cal no abusar de la primera perífrasi, sobretot com a traducció
literal de formes contínues de l’anglès: Què estàs fent amb aquests fulls?

                                                Bianca Nicoleta Stan

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada