dijous, 11 d’octubre del 2012


LA SÍL·LABA I EL DIFTONG.HIAT.TRIFTONG:
1-Separa les síl·labes dels mots següents.
Cassola- Cas-so-la.                                                              Jutge- Jut-ge.
Quantitat- Quan-ti-tat.                                                           Remouen- Re-mo-uen.
Cuixa- Cui-xa.                                                                       Guixaire- Gui-xai-re.
Innocent- In-no-cent.                                                            Formatge- For-matge.
Til·ler- Til-ler.                                                                        Argüir- Ar-gü-ir.
Reüll- Re-üll                                                                         Àvia- À-vi-a.

2-Escriu el nombre de síl·labes que té cada paraula.
Pou (1).                                                                                 Podàveu (3).
Gaudireu (3).                                                                        Diürn (2).
Peuet (2).                                                                              Consciència (5).
Impossible (4).                                                                     Bústia (3).
Déu (1).

3-Subratlla  els  diftongs i digues si són creixents, decreixents o si hi ha hiat.
Boira :  decreixent.           Uadi: consonant.                     Remei : decreixent.
Teula : decreixent.           Coure: decreixent.                   Cncies : hiat.
Quaranta : creixent.        Poesia : hiat.                             Aqscreixent.
Pingüí :  creixent.             Iode:  consonant.                    Adeqüem: creixent.
Suar:  hiat.                        Xiulet:  xiulet.                           Duudecreixent.

(Cristina Romera,Laura Rey,Maria de la Torre).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada