dijous, 4 d’octubre del 2012


VOCALISME:

1-Completa amb a o e els buits de les paraules següents:

Avaria                  Creixement                   Embolic                 Lleuger                   Estella
Resplendor         Emparar                         Efemitat               Gelea                      Cinquantena
Sarbatana            Enyor                            Malenconia          Javelina                 Ràfega
Meravellós          Bescoll                         Enyorar                 Tàvec                      Assassí
Picaporta             Sergent                        Ametista               Llençol                    Desavantatge
Maragda              Assemblea                   Rancúnia                Febre                      Tàlem
Sardenya             Esternudar                   Afaitat                    Davantal                 Sanefa
Arravatament      Espitllera                       Ambaixada            Latrina                    Se
Xinxa                     Monestir                    Santedat                Majorana                Temptejar  

2-Ompli els buits de les frases amb un mot de la mateixa familia de la columna de 
l´esquerra:


avantajar            a) El corredor no va saber aprofitar l´avantatge que duia.

eben                    b) He encomanat un moble nou a l´ebenista.

enyorança           c) Tu anoyorabes molt el teu fill quan vivia a l´estranger.

assaig                  d) Cal assatjar molt per a ser un bon músic.

estella                 e) Amollà un colp a la porta i la va estellar tota.

embaixada         f) Demà l´ambaixadora Croàcia farà la presentació oficial.

orgue                  g)orguener va reparar l´orgue de la catedral. 3-Ompli els buits amb la vocal que corresponga:

a)Sergi s'arremagà i pujà al tamboret abans de comencar a escriure al rètol.

b)El sergent avaluava les proves del robatori d'aquella esmaragda tan valuosa.

c)La colobra es va engolir un galàpet.

d)Un polp és un cefalòpode que té huit potes en forma de tentacle.

e)L'eruga de l'insecte esdevingué crisàlide i, després, papallona.

f)Volia que li feren una sanefa que simulara un estergit dibuixant en la paret.

g)La gelea reial és salubre.


(Cristina Romera,Laura Rey,Maria de la Torre)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada