divendres, 20 d’abril del 2012

Comentari de Obra L'espill de Jaume Roig

El llibre intitulat Spill (o sia "mirall"), compost de 16.359 brevíssims versos, es conserva en un manuscrit de la Biblioteca Vaticana sense nom d'autor. 
Al segle XVI fou objecte de tres edicions, la primera de les quals, impresa a València el 1531, porta el títol de Libre de consells per lo magnífich mestre Jaume Roig, atribució que és mantinguda en totes les posteriors. 
El títol, en canvi, sofreix una variació en la tercera, de València (1561), on l'obra és anomenada Libre de les dones, més verament dit de consells. N'existeix una edició del segle XVIII (1735) i una altra del XIX (1865), després de la qual vénen les modernes. 
Aquestes lleugeres indicacions bibliogràfiques posen de manifest un fet curiós i no gaire freqüent, o siga la persistència de la voga del Spill, llibre que des que fou escrit sempre ha comptat amb llegidors. 

Aclarim, de primer, l'autèntic títol de l'obra i la seva paternitat, ja que al manuscrit apareix sense nom d'autor.
La nostra obra, per tant, es diu Spill, i els títols de Libre de consellsi Libre de les dones semblen deguts als impressors, el segon dels quals pot haver estat inspirat en el del tractat d'Eiximenis. Des de l'edició del 1531 el Spill apareix atribuït a Jaume Roig, que havia mort cinquanta-tres anys abans, la qual cosa suposa una tradició que adscrivia l'obra al metge valencià. Al Spill, encara, són tan sovintejades les referències a hospitals, malalties, medicaments i procediments de guarir, que això revela un gran coneixement de la medicina a part del seu 
autor.


Rebeca Mellado


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada