dimarts, 24 d’abril del 2012

Joan Roís de Corella: prosa

Fou un escriptor amb formació humanista i am una notable activitat amorosa. Totes dues caraterístiques es troben en la seua prosa, que es divideis en quatre grups:


  1. Obres amoroses: en les que hi destaca Tragèdia de Caldesa, que recull l'engany d'aquesta dama amb un altre cavaller.
  2. Obres religioses: Cal destacar-hi La vida de la gloriosa Santa Anna i Història de la gloriosa Santa Magdalena.
  3. Obres mitològiques: apareixen en aquest grup Història de Leànder i Hero, una història d'amor impossible.
  4. Textos de circumstàncies: hi destaca el Triomf de les dones, obra en que defensa el génere femení.

ESTIL

Quant a l'estil, la prosa de Joan Roís de Corella és d'una estructura complexa, basada en esl clàssics grecollatins i autors italians. És una obra molt rica en imatges i ambientacions escèniques. Es caracteritza per l'abundància de metàfores, d'al·lusions mitològiques o cristianes. La modernitat de l'estil de Corella consistí en l'ús de la frase a imitació de la sintaxi latina. Aquest nou model literari fou denominat valenciana prosa i es caracteritzava per la pompositat i la solemnitat, per l'abundància de neologismes y per l'ús freqüent de l'hipèrbaton.
Poesies de Joan Roís de Corella:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada