dimarts, 24 d’abril del 2012

Joan Roís de Corella.

Fou un escriptor amb una solida formació humanística i home d’una notable activitat amorosa, aquestes característiques es trobem sovint plasmades en la seua prosa que podem classificar en quatre grups.

 Obres amoroses: Tragèdia de Caldesa.
 Obres religioses: Història de la gloriosa Santa Magdalena.
 Obres mitològiques: Història de Jason i Medea.
 • Textos de circumstancies: Triomf de les dones.


L'estil és d'una estructura complexa basada en els clàssics grecollatins i autors italians, solia intercalar fragments poètics, és una obra rica en imatges i en ambientacions. L’abundància de metàfores, d’al·lusions mitològiques o cristianes, i l’ús freqüent de la hipèrbole. La modernitat de l’estil de Corella consistí sobretot en l’ús de la frase a imitació de la sintaxi llatina, es caracteritza per la pompositat i la solemnitat, per l’abundància de neologismes i per l’ús freqüent de l'hipèrbaton. Tractament a la natura, la qual moltes vegades participa de les angoixes vivencials dels personatges, com s’esdevé més tard en el romanticisme.

Paula Marrón i Ivana Overtoom.
  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada